Treball d’estiu

Els alumnes que no han superat l’assignatura a juny s’han de presentar a setembre per recuperar.

És obligatori la realització de les Feines d’Estiu, les quals suposen el 50% de la nota de recuperació.

Aquestes feines t’ajudaran a superar l’examen. TreballEstiu3r2016

 

Exercicis electricitat (II) – Cocodrile clips

Cocodrile clips és un programa de simulació electrònica.  Els pc de l’institut ja tenen instal·lat aquest programa, però si el vols descarregar a ca teva aquí tens el seu link:

Descarrega cocodrile clips

Aquí teniu un manual cocodrile clips

Exercici:

Obre el programa cocodrile clips. Amb el professor farem els següents circuits:

-Circuit en sèrie

-Circuit en paral·lel

-Circuit del cotxe elèctric

Electricitat i electrònica (I)

El cotxe elèctric que construirem aquesta avaluació funciona gràcies a l’electricitat que circula a través d’un circuit elèctric.

S’anomena circuit elèctric al conjunt d’elements elèctrics connectats entre si que permeten generar, transportar i utilitzar l’energia elèctrica amb la finalitat de transformar-la en un altre tipus d’energia com, per exemple, energia calorífica (estufa), energia lumínica (bombeta) o energia mecànica (motor). És un camí tancant pel qual circulen càrregues elèctriques. 

Fins aquí tot correcte, però per entendre i definir totalment un circuit elèctric hem de conèixer les tres magnituds bàsiques: la intensitat, la tensió i la resistència.

ACTIVITAT 3v.02 «Les Magnituds Elèctriques Bàsiques»

  1. Cerca una definició clara i senzilla de cada magnitud elèctrica bàsica; indica la seva unitat de mesura; indica amb quin instrument es mesura.

Aquests conceptes ens poden semblar un poc abstractes, per aquesta raó en molts llibres de secundaria fan una analogia amb la circulació d’aigua o la circulació del transit. Et recomano que cerquis una analogia que t’ajudi a entendre aquests conceptes. 

Com pots veure al diagrama les tres magnituds esta relacionades, és el que s’anomena llei d’Ohm.

2. Cerca una definició clara i senzilla de la Llei d’Ohm,

Projecte Tercera Avaluació

Proposta de Projecte

Plantejament del problema: Ens encomanen la construcció d’un cotxe amb comandament per control d’avanç i gir

Requisits
– Les dimensions màximes del prototip han de ser de 250 mm x 150 mm.
– El cotxe s’ha de moure cap endavant i cap enrere, i esquerra dreta.
– Es poden afegir lliurement altres components: clàxon, llums, etc.
– S’utilitzarà un comandament cablejat per al funcionament del cotxe.
– Es valorarà la utilització de material reciclat.
– El disseny de la carrosseria és lliure, sempre que no excedeixi de les dimensions
màximes permeses.

Recerca de Informació – Abans de començar el projecte farem la següent recerca de informació:Què és l’electricitat?

  • 1. Què és un circuit elèctric?
  • 2. Hi ha diferents tipus de bateries/piles, en quins paràmetres es diferencien les que tenim a continuació?

 

  • 3. Com funciona un motor elèctric? Quines característiques tenen els motors elèctriques que funcionen a piles? Un motor pot funcionar amb qualsevol bateria?
  • 4. Què és un interruptor?
  • 5. Cerca la simbologia d’un circuit elèctric: bateria, llum, motor, cable, interruptor
  • 6. Cerca un esquema d’un circuit elèctric d’un cotxe elèctric amb comandament.
  • 7. Com es transmet el gir del motor elèctric a les rodes? Quin és el sistema que permet que les rodes girin a dreta i esquerra?

ACTIVITAT 3v.01 «RECERCA DE INFORMACIÓ COTXE ELÈCTRIC»: Fes arribar el resultat de la teva recerca al professor.